fbpx

ИМПРЕСУМ

UBAVINAZASITE.MK – УБАВИНА ЗА СИТЕ – СЛАТКИ РИТУАЛИ!

Дневен информатор за производи за убавина, најразлични мејкап производи, парфеми, креми за нега. Идеално место да прочитате мислење за најдобриот парфем, совети за шминкањето и за се што е поврзано со производите за убавина.

Редакција

Главен и одговорен уредник: МАЈА ТИЛЕВСКА

Фотограф: ПЕТАР БОЕВ, БОБИ ЌОСЕ

Графички дизајн и Веб-администратор: ЗОРАН ТИЛЕВСКИ

Маркетинг: info@ubavinazasite.mk

Содржините на оваа интернет страница се заштитени со авторски права. Истите подлежат на заштита согласно Законот за авторски права и сродни права и останати закони за заштита. Секое користење, посебно чување во базата на податоци, размножување, проширување или проследување на трети лица (дури и делумно или во обработен облик) е забрането без писмена согласност од ubavinazasite.mk (Убавина за сите – слатки ритуали).