Политика на приватност

Политиката на приватност се однесува на доверливоста на информациите содржани на веб страната ubavinazasite.mk и со користење на оваа веб страна се собираат и чуваат во базата на податоци на Убавина за сите како сопственик на веб страната ubavinazasite.mk во согласност со законот на РМ со цел да се  заштити приватноста на корисниците.

Со пристапување или користење  на оваа веб страна, крајниот корисник потврдува дека ги прочитал, разбрал и дека се согласува со политиката на приватност и начинот на употреба на веб страната ubavinazasite.mk. Во случај крајниот корисник да не се согласува со оваа Политика на приватност треба веднаш да престане со користење на веб страната ubavinazasite.mk. Оваа политика на приватност Убавина за сите може да ја измени во секое време преку објавување на нова политика на приватност во делот на веб страната наменет за Политика на приватност. Новата политика на приватност стапува на сила веднаш по нејзиното објавување на веб страната. Крајниот корисник е одговорен самостојно да ги следи промените на страната и да ги воочи промените во оваа Политика на приватност. Континуирано користење на веб страната ubavinazasite.mk значи дека крајниот корисник ги прифаќа условите во најновата верзија на Политиката на приватност објавена на веб страната. Веб страната е наменетa за корисници од сите возрасти и сите смеат да ја користат веб страната ubavinazasite.mk.

Со цел заштита на податоците страната ubavinazasite.mk презема многу мерки на претпазливост за личните податоци, но за жал не постои пренос на податоци преку интернет или преку било која бежична мрежа која може да биде 100% сигурна. Поради тоа ние спроведуваме безбедносни мерки за заштита на податоците и не можеме да ја гарантираме безбедноста на било кои информации пренесени преку вебсајтот ubavinazasite.mk не е одговорна за било каква постапка од трета страна со таквите инфорации.