fbpx

Убавина за сите - Маркетинг

Добредојдовте во маркетинг одделот на сајтот „Убавина за сите“. Посакуваме нашата маркетинг понуда кај вас да привлече внимание, бидејќи искрено веруваме дека сите наши понуди се во интерес на вашиот бизнис и затоа го очекуваме вашиот повик за акција. Без оглед на вашите бизнис планови и планираните вложувања во маркетингот, сакаме да ви го претставиме големиот избор на маркетинг алатки што го нуди нашиот сајт како поддршка за развој на вашата бизнис идеја.

Маркетингубавина за сите

„Убавина за сите“ е место каде што секој може да има современ дијалог за сложеноста на убавината. Ги подржуваме сите кои се обидуваат да зрачат со убавина и ги распознаваат нијансите на убавината кои ја прават неа интересна и деликатна. Користејќи ги производите за убавина како алатка, ви ги претставуваме што е можно поавтентично, приближувајќи ги до вас. Тоа е „Убавина за сите“!

Google Analytics извештај

GA Pageviews за Убавина за сите

На извештајот од Google Analytics можете да погледнете колкава е посетеноста на сајтот Убавина за сите во последниве три месеци. Овие податоци ќе ви помогнат да се уверите во исплатливоста да вложите во маркетинг алатките на сајтот Убавина за сите

Период: 01.01.2021 - 31.03.2021
Податок: Pageviews
Извор: Google Analitics

Ubavina za site Google Analytics

Article AD top

1. Банер во пост (Article AD top)

Article AD top е банер кој се појавува на врвот во секој пост. Димензиите на пост банерот можат да бидат со различни големини. Пост банерот Article AD top може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 300X200, 800X535 или по договор
Времетраење: 7 дена
Цена: 2.500 денари

Article AD inline

2. Банер во пост (Article AD inline)

Article AD inline е банер кој се појавува во средина на секој пост. Димензиите на пост банерот можат да бидат со различни големини. Пост банерот Article AD inline може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 300X200, 800X535 или по договор
Времетраење: 7 дена
Цена: 2.250 денари

Article AD bottom

3. Банер во пост (Article AD bottom)

Article AD bottom е банер кој се појавува во средина на секој пост. Димензиите на пост банерот можат да бидат со различни големини. Пост банерот Article AD bottom може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 300X200, 800X535 или по договор
Времетраење: 7 дена
Цена: 2.000 денари

Sidebar AD top

4. Банер во пост (Sidebar AD top)

Sidebar AD top е банер кој се појавува на горниот десен агол на секој пост. Димензиите на пост банерот можат да бидат со различни големини. Пост банерот Sidebar AD top може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 300X300, 300X600
Времетраење: 7 дена
Цена: 1.500 денари

Sidebar AD inline

5. Банер во пост (Sidebar AD inline)

Sidebar AD inline е банер кој се појавува во десниот агол на средината на секој пост. Димензиите на пост банерот можат да бидат со различни големини. Пост банерот Sidebar AD inline може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 300X300, 300X600
Времетраење: 7 дена
Цена: 1.250 денари

Sidebar AD bottom

6. Банер во пост (Sidebar AD bottom)

Sidebar AD bottom е банер кој се појавува во десниот агол на крајот на секој пост. Димензиите на пост банерот можат да бидат со различни големини. Пост банерот Sidebar AD bottom може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 300X300, 300X600
Времетраење: 7 дена
Цена: 1.000 денари

Sidebar AD bottom Wide Skyscraper

7. Банер во пост (Sidebar AD bottom Wide Skyscraper)

Sidebar AD bottom Wide Skyscraper е банер кој се појавува во десниот агол на крајот на секој пост. Димензијата на пост банерот е 160X600. Пост банерот Sidebar AD bottom Wide Skyscraper може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 160X600
Времетраење: 7 дена
Цена: 1.500 денари

Popup AD

8. Банер во пост и насловна страна (Popup AD)

Popup AD е банер кој се појавува во долниот дел при секое вчитување на главната страна и при вчитување на секој пост. Димензијата на банерот е 1140X250. Popup AD банерот може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На десктоп компјутер и на мобилен уред
Димензија: 1140X250
Времетраење: 7 дена
Цена: 3.000 денари

Mobile AD top

9. Банер на насловна (Mobile AD top)

Mobile AD top е банер кој се прикажува исклучиво на мобилни уреди во горниот дел при секое вчитување на главната страна. Димензиите на банерот можат да бидат со различни големини. Mobile AD top банерот може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На мобилен уред
Димензија: 300X200, 800X535
Времетраење: 7 дена
Цена: 2.500 денари

Mobile AD inline

10. Банер на насловна (Mobile AD inline)

Mobile AD inline е банер кој се прикажува исклучиво на мобилни уреди во средината при секое вчитување на главната страна. Димензиите на банерот можат да бидат со различни големини. Mobile AD inline банерот може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На мобилен уред
Димензија: 300X200, 800X535
Времетраење: 7 дена
Цена: 2.250 денари

Mobile AD bottom

11. Банер на насловна (Mobile AD bottom)

Mobile AD bottom е банер кој се прикажува исклучиво на мобилни уреди на крајот при секое вчитување на главната страна. Димензиите на банерот можат да бидат со различни големини. Mobile AD bottom банерот може да биде линкуван до било која адреса или може да биде без линк.

Прикажување: На мобилен уред
Димензија: 300X200, 800X535
Времетраење: 7 дена
Цена: 2.000 денари